• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Soutěž o Vaši nejlepší fotografii z areálu Aldrov a okolí

Pokud jste při Vaší návštěvě areálu Aldrov, nebo v okolí Vítkovic pořídili nějakou pěknou fotografii, máte chuť podělit se o výsledky své práce nebo své záliby a přitom hrát o 7 skipasů do areálu Aldrov zapojte se do naší soutěže o nejlepší fotografii.

V průběhu měsíce od 18.1.2017 do 18.2.2017 nám můžete zasílat Vaše fotografie ( maximálně 3 fotografie! ) které jste pořídili v areálu Aldrov na lanovce Prezidentský expres, ve snowparku na Jizerce nebo z běžeckých tratí v okolí Vítkovic.

20.2.2017 bude vybráno 7 nejlepších fotografií a jejich autoři získají skipas do areálu Aldrov.

Vaše fotografie nám zasílejte na email: nejfoto@skialdrov.cz jako předmět uveďte NejFoto a své celé jméno.

Zasláním fotografie potvrzujete, že jste autorem zaslané soutěžní fotografie, že tato fotografie je původní, nebyla uměle upravovaná, retušovaná apod. a souhlasíte s užitím fotografie na webových stránkách areálu Aldrov, případně jiných propagačních materiálech.

Odesláním fotografie souhlasíte s pravidly soutěže.

 

Výherci získají tyto výhry:

1. místo - 2 denní skipas
2. místo - 1 denní skipas
3. místo - 1 denní skipas
4. místo - 4 hodinový skipas
5. místo - 4 hodinový skipas
6. místo - 100 bodový skipas
7. místo - 100 bodový skipas
8. - 15. místo - 10% sleva na 1 denní skipas

 

 

Pravidla soutěže:

 

I. Obecná ustanovení
Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž") je společnost Služby Vítkovice s.r.o., se sídlem Vítkovice v Krkonoších, Vítkovice 243, PSČ: 512 38, IČ: 25269607 (dále jen „organizátor").
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 12-ti let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Odesláním fotografie se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.


II. Průběh soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínku odešle soutěžní fotografii (v maximálním počtu 3 fotek) na email nejfoto@skialdrov.cz s předmětem NejFoto a uvedením celého jména. Organizátor nezařadí do soutěže fotografie došlé po tomto datu. Výběr výherních fotografií proběhne 20.2.2017. Autoři výherních fotografií budou po tomto datu informováni emailem.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Vyhrané skipasy nelze směnit na peníze. Vyhrané skipasy jsou platné do konce lyžařské sezóny 2016/2017 a budou výhercům vydány na pokladách areálu Aldrov po předložení výherního voucheru, který jim bude po skončení soutěže zaslán. Účastí v soutěži dáváte souhlas organizátorovi k užití výherních fotografií ke komerčním účelům bez omezení a nároku na honorář.


III. Ceny
Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže.
Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 

mapa webu | Přihlásit | © 2004-2016 designed by Petr Holman