• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Soutěže pro sezónu 2012/2013 ukončeny.


Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme!

Jméno:  
Příjmení:  
Město:  
E-mail:    
Odpověď:  

Odesláním formuláře souhlasíte s pravidly soutěže viz. níže.Základní pravidla hry:


 • Začátek 00:00 středa / konec 23:59:59 úterý
 • Správně odpovědět na soutěžní otázku
 • Uvést platné kontaktní údaje
 • Jméno a bydliště výherce bude uveřejněno na těchto stránkách
 • Odpovědi jsou dostupné na internetu, stránkách areálu nebo facebooku areálu
 • Výherce dostane unikátní voucher se jménem a datem soutěže
 • Karty budou typu OneWay - Depotní, nevratné bez zálohy na chip!
 • Vyzvednutí výhry na pokladně Aldrov 1,2
 • Vyzvednutí výhry kdykoli do konce sezóny při předložení výherního voucheru
 • Konec platnosti vyhraných karet 30.4.2013, nebo do ukončení sezóny

 

Podrobná pravilda soutěže:


I. Obecná ustanovení
Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž") je společnost Služby Vítkovice s.r.o., se sídlem Vítkovice v Krkonoších, Vítkovice 243, PSČ: 512 38, IČ: 25269607 (dále jen „organizátor").
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 12-ti let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním a odesláním soutěžního formuláře, nacházejícího se na stránkách www.skialdrov.cz se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.


II. Průběh soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínku: Odpoví prostřednictvím řádně vyplněného soutěžního formuláře na soutěžní otázku. Platný bude jen řádně a úplně vyplněný formulář odeslaný ze stránek www.skialdrov.cz.
Soutěž začíná dnem a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho dne po skončení. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Správná odpověď spolu s výsledky soutěže budou uveřejněny po ověření výherců, nejpozději však do 48 hodin od skončení soutěže.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.


III. Ceny
Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže.
Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 

mapa webu | Přihlásit | © 2004-2016 designed by Petr Holman